-
-
PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW – RZUT 2D

PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW – RZUT 2D

Każdy projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. Oferujemy:

wykonanie szczegółowej oferty cenowej, projekt rozmieszczenia urządzeń na działce – rzut 2D, a także wizualizację 3D.

 Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: biuro@marpis.pl