Polityka prywatności | RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MARPIS sp. z o.o. z siedzibą w Stobiernej 9, 36-002 Trzebownisko.

 1.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, data urodzenia , nr tel., email, ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług lub zawarcia umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 4. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy.
 5. Odbiorcy danych osobowych
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być hostingodawcy, firmy zajmujące się księgowością, firmy transportowe, oraz firmy serwisowe.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, jak również po jej ustaniu przez okres trwania gwarancji oraz przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować bezpośrednio do naszego biura listownie lub drogą mailową biuro@marpis.pl.
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a tym samym świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.

VI Profilowanie

Państwa dane nie są profilowane przez nas w żaden sposób.