URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE

Urządzenia służące do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla dzieci dające możliwość rozwoju sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Urządzenia są przeznaczone na place publiczne oraz dla przedszkoli i szkół o różnym poziomie trudności.