Marpis Sp. z o.o.  Stobierna 9 / k. Rzeszowa T: 17 77 24 730 E: biuro@marpis.pl

Piaskownice

 Piaskownica kwadratowa 2m x 2m

4B 2m r

4B 2m w

 Piaskownica sześciokątna 2m

6B 2m r

6B 2m w

 Piaskownica kwadratowa 2m x 2m z zadaszeniem

4BD 2m r

4BD 2m w

 Piaskownica sześciokątna 2m z zadaszeniem

6BD 2m r

6BD 2m w

Piaskownica kwadratowa 3m x 3m

4B 3m r

4B 3m w

Piaskownica sześciokątna 3m

6B 3m r

6B 3m w

Piaskownica kwadratowa 3m x 3m z zadaszeniem

4BD 3m r

4BD 3m w

 Piaskownica sześciokątna 3m z zadaszeniem

6BD 3m r

6BD 3m w