Marpis Sp. z o.o.  Stobierna 9 / k. Rzeszowa T: 17 77 24 730 E: biuro@marpis.pl

Place zabaw

Oferujemy Państwu certyfikowane place zabaw do użytku publicznego jak i place zabaw do użytku prywatnego.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie i ogromny potencjał produkcyjny. Nasze urządzenia zabawowe spełniają wszystkie normy jakościowe zgodne z PN-EN 1176.

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną aranżację placów zabaw. Oferujemy Państwu usługę projektowania, montażu oraz serwisu.