Marpis Sp. z o.o.  Stobierna 9 / k. Rzeszowa T: 17 77 24 730 E: biuro@marpis.pl

Fitness

Siłownie plenerowe przeznaczone są dla osób, którzy lubią aktywnie spędzać czas w plenerze.

Urządzenia fitness odpowiednio używane wpływają korzystnie na kształtowanie prawidłowej sylwetki, koordynację ruchową, wytrzymałość oraz na układ krążenia.

Urządzenia siłowni plenerowej zostały zidentyfikowane w kwesti bezpieczeństwa tylko do kryterium wieku, ponieważ umiejętność radzenia sobie z ryzykiem zależy od indywidualnego poziomu możliwości danego użytkownika.

Zaleca się korzystanie z wyposażenia siłowni użytkownikom ( młodzieży oraz osobom dorosłym) o wzroście powyżej 140 cm i świadomości ich wydolności fizycznej w celu samodzielnego korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń należy się zapoznać z instrukcją użytkowania, która powinna znajdować się na urządzeniu.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania możliwe jest pojawienie się siniaków, skręceń oraz sporadycznie złamań kości spowodowane np. upadkiem.

Wskazane jest, aby odpowiednio do dostępnych możliwości przeprowadzać  instruktaż (kursy), podczas których przeszkoleni eksperci (administratorzy) omówią poszczególne sprzęty, ich obsługę oraz możliwe ich odziaływanie  na ciało i umysł.

Wyposażenie siłowni plenerowych reguluje  Norma Europejska EN 16630:2015-06, która została zatwierdzona  przez Prezesa PKN dnia 8 czerwca 2015 r.

W normie EN 16630:2015-06 określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji. Sprzęt objęty niniejszą normą nie jest wyposażeniem placów zabaw dla dzieci (objętych Normą PN-EN 1176).